Det er ikke helt sort at påstå at farver kan tale.
Farver er som skibe på havet. De skal klare sig i storm og smult vande. Den gensidige stabilitet udtrykkes tillidsfuldt i penslernes simple strøg.
Indtryk tolkes i farvens ejendommelige univers. Ideer udvikles fra ingenting, for herefter at blive overladt til beskuerens fordybelse.
Farverne har sit helt eget mål.

It is not all nonsense claiming that colours may talk. Colours are like vessels at sea. They have to withstand stormy weather and smooth waters. A mutual stability is best expressed in the simple strokes of the paint brush.
Impressions expressed in the universe of the colour.Ideas are developed from nothing whereupon they are left for the immersion of the beholder.

The colours have quite the own tongue.

 

 

www.jenspetermoller.com  ·  jp@eshsilver.dk
Jens Peter Møller  ·  Valkendorfsgade 15
1151 København K

Mobil: +45 28 91 34 01