Omdrejningspunktet i mine værker er naturelementer, stoflighedskontraster og rytme i form, linje og streg. Tilbagevendende emner er skyformationer og vand i et ofte dramatisk møde med jordoverfladen i form af skybrud og regn og vild bevægelse. Der arbejdes med en blanding af perspektiver: Fugle-, jord- og myreperspektiv indgår i malerierne.

Jeg arbejder også med portrætter på baggrund af imaginære modeller, der beskriver menneskets forskellige sindsstemninger og som lever og agerer i de universer, der kommer til udtryk i mine øvrige værker. 

The focus point of my art work is Nature and its elements, textural contrasts and rhythm in form and lines. Recurring themes are sky formations and water in often dramatic scenes between the surface of the Earth and rain, cloudbursts and dynamic movement. The works are usually with three point perspective, where a mix of a bird’s eye view, ground perspective and a worm’s eye view are used.

I also work with portraits based on imaginary models, that describe people’s different moods and who live and act in the universes, that are expressed in my other art works.

www.robertrossell.dk
mail@robertrossell.dk
Abel Cathrines Gade 26, 2. th.
1654 København V

Mobil: +45 21 63 70 30