Jeg arbejder med et finmasket jern-net, som jeg efterbehandler i forskellige processer. Jern-nettet symboliserer for mig det uskabte, det uforarbejdede, det rå og samtidigt er det struktureret. Her i det stramme linierede net søger jeg muligheder for at skabe frihed og bevægelse i flere dimensioner. Nettet er for mig også det universelle stof, som vi alle er en del af, og hvoraf vi formes.
Nettet illustrerer lys og skygge.
Begge dele er lige vigtige, for det er igennem kontraster, vi sanser og oplever livet. 

I work with a dense iron-net that I finish in a variety of processes. Iron grid symbolizes for me the uncreated, the raw, crude and simultaneously it is structured. Here in the tight lined net I seek opportunities to create freedom and movement in multiple dimensions. To me, the network symbolizes the universal substance, which we are all a part of and from which we are formed.
The network illustrates light and shadow.

Both are equally important, for it is through contrast that we can sense and experience life itself.

 

www.vibekefalk.dk  · vibeke@vibekefalk.dk  · 
Vibeke Falk  ·  Skovvej 7, 2930 Klampenborg  
Mobil: +45 26 71 76 03